Quan hệ đối tác

dẫn đường

Giới thiệu môi giới

Được thiết kế để liệt kê lại các giới thiệu về mọi cấp độ kinh nghiệm, khách hàng hoặc khối lượng giao dịch.

Tiền bạc Người quản lý

Ox Securities cung cấp công nghệ để bạn quản lý tiền của khách hàng.

MAM, PAMM hoặc Giao dịch sao chép

Nhãn trắng

Ox Securities cung cấp chương trình nhãn trắng toàn diện, cung cấp giải pháp sẵn sàng sử dụng để cấp cho khách hàng của bạn quyền truy cập vào tính thanh khoản đặc biệt và công nghệ tinh vi của chúng tôi.

Quan hệ đối tác khu vực

Thương hiệu toàn cầu của chúng tôi, sự hiện diện tại địa phương của bạn. Hãy hợp tác với chúng tôi ngay hôm nay.