Tài khoản

dẫn đường

Khách hàng
Quá trình xác minh

Ox Securities là nhà môi giới được thành lập dựa trên tính chính trực, trung thực và minh bạch, cung cấp cho các nhà giao dịch dịch vụ khớp lệnh trên ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.

Cách gửi tiền

Ox Securities cung cấp các tùy chọn cấp vốn linh hoạt và an toàn bằng nhiều loại tiền tệ cơ bản khác nhau. Gửi tiền ngay lập tức và không mất phí thông qua nhiều phương thức

Cách rút tiền

Ox Securities cung cấp các tùy chọn cấp vốn linh hoạt và an toàn bằng nhiều loại tiền tệ cơ bản khác nhau. Ox Securities hỗ trợ nhiều phương thức rút tiền.