Làm cách nào để
Withdraw

Trải nghiệm lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới với các dịch vụ Giao dịch ngoại hối (Forex CFD ) của Ox Securities, với mức chênh lệch bắt đầu từ 0 pip. Hưởng lợi từ tính thanh khoản sâu đặc biệt của chúng tôi với mức giá tốt nhất và thực hiện giao dịch nhanh chóng .

Nạp tiền vào thẻ

Thanh toán tiền điện tử

Neteller

Skrill

Trung Quốc CNY

PHP Philippines

Awepay

Chuyển khoản ngân hàng

Xin lưu ý rằng thời gian xử lý rút tiền có thể thay đổi tùy theo tùy chọn rút tiền được chọn.
Tuy nhiên, sau khi quá trình rút tiền đã được xử lý, việc rút tiền sẽ diễn ra ngay lập tức và tiền sẽ có sẵn để sử dụng ngay.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin :

  • Rút tiền