Khu vực Partnerships

Thương hiệu toàn cầu của chúng tôi, sự hiện diện tại địa phương của bạn. Hãy hợp tác với chúng tôi ngay hôm nay.

Ox Securities, Đối tác khu vực của bạn

  • Quan hệ đối tác khu vực Tận dụng nguồn lực dồi dào, công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của Ox Securities để phát triển kinh doanh.
  • Mối quan hệ toàn cầu Hưởng lợi từ thành công đã được chứng minh của chúng tôi trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác và kết nối khách hàng trên toàn thế giới, biến Ox Securities trở thành nền tảng lý tưởng để mở rộng.
  • Tận dụng thương hiệu toàn cầu và sự hiện diện địa phương Sử dụng thương hiệu toàn cầu nổi tiếng của Ox Securities cùng với sự hiện diện tại địa phương để nâng cao hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Cơ cấu giảm giá hào phóng Tận dụng hệ thống giảm giá nhiều tầng của chúng tôi được thiết kế để khen thưởng một cách hào phóng cho những nỗ lực của bạn.
  • Mô hình doanh thu kết hợp Tận hưởng các mô hình thù lao chia sẻ doanh thu kết hợp linh hoạt được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Cổng đối tác độc quyền Có quyền truy cập vào cổng đối tác cao cấp để vận hành và quản lý hợp lý.
  • Hỗ trợ tiếp thị Truy cập các tài liệu tiếp thị có khả năng chuyển đổi cao và nhận được hỗ trợ toàn diện để thúc đẩy thành công cho doanh nghiệp của bạn.

Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin :

  • Quan hệ đối tác
  • Cách mời khách hàng