CFD của MetaTrader

dẫn đường

CFD ngoại hối

Việc cung cấp Ngoại hối (Forex) của Ox Securities có tính cạnh tranh và hấp dẫn cao. Tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới với mức chênh lệch bắt đầu từ 0 pip và tính thanh khoản sâu.

CFD chỉ số

Tiếp cận các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới và tiếp cận cả hai mặt mua và bán của thị trường với mức giá vượt trội của chúng tôi.

CFD tiền điện tử

Tiền điện tử có tính biến động cao, không được kiểm soát và phi tập trung. Sử dụng CFD, giờ đây bạn có thể giao dịch ở cả hai phía của thị trường mới nhất và thú vị nhất thế giới.

CFD hàng hóa

Giao dịch những mặt hàng phổ biến nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới, bao gồm năng lượng, nông nghiệp và kim loại. Ox Securities kết hợp giá cả vượt trội và điều kiện linh hoạt.

Thương mại Giờ

Với thị trường sẵn sàng 24/5, luôn có sẵn thị trường để giao dịch với Ox Securities.