Tài khoản giao dịch

dẫn đường

Loại tài khoản

Việc cung cấp Định giá của Ox Securities Pro và phạm vi sản phẩm đa dạng được bao gồm trên tất cả các loại tài khoản. Phù hợp cho cả nhà giao dịch mới và người giao dịch có kinh nghiệm, chỉ cần chọn mô hình định giá ưa thích của bạn để bắt đầu.

Máy chủ giao dịch

Đạt được lợi thế kỹ thuật cho giao dịch của bạn bằng cách giảm độ trễ trong giao dịch bằng cách sử dụng trung tâm dữ liệu Equinix NY4.

Chênh lệch

Ox Securities cung cấp một số mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường hiện nay.