Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Ox Securities Limited với địa chỉ đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent và Grenadines, 25509 BC 2019.

Ox Securities Limited là một phần của tập đoàn Ox Securities bao gồm Ox Securities Limited (25509 BC 2019) và Ox Securities Pty Ltd (ACN 163 551 602, AFSL số 438402) có địa chỉ đăng ký Zenith Tower B, Suite 902, 821 Pacific Đường cao tốc, Chatswood, ÚC.

Cảnh báo rủi ro: Thông tin trên trang web này có tính chất chung chung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị để hành động theo thông tin hoặc ưu đãi. Thông tin trên trang web này không tính đến các mục tiêu, hoàn cảnh, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập trước khi mở tài khoản với chúng tôi và/hoặc mua các dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi. Ox Securities Limited không chấp nhận đơn đăng ký của cư dân Hoa Kỳ.

Trước khi bạn quyết định có nên đầu tư vào bất kỳ sản phẩm phái sinh không cần kê đơn (OTC) nào được đề cập trên trang web này hay không, điều quan trọng là bạn phải đọc và xem xét Điều khoản tài khoản khách hàng của chúng tôi và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Áp dụng phí, lệ phí và hoa hồng. Các sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch, là những sản phẩm có đòn bẩy có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn. Giao dịch không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể phải chịu khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu của bạn. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản mà công cụ phái sinh OTC đang đề cập đến. Bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất. Cũng có những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng và/hoặc phần mềm cũng như sự gián đoạn đối với hệ thống liên lạc và kết nối internet.”

Bản quyền © OxSecurities 2024. Đã đăng ký Bản quyền