Bao nhiêu phần trăm các nhà giao dịch ngoại hối bỏ cuộc?

Nghiên cứu cho thấy 70% đến 80% người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối bị mất tiền và bỏ cuộc. Ngoài ra, 80% người giao dịch cả ngày bỏ cuộc trong vòng hai năm đầu tiên. Mặc dù tỷ lệ thất bại cao nhưng bạn không nên tránh giao dịch. Ox Securities tin rằng […]

Hướng dẫn toàn diện về biểu đồ giao dịch

Biểu đồ giao dịch là công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm Forex, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Chúng cung cấp sự trình bày trực quan về dữ liệu thị trường, giúp các nhà giao dịch phân tích biến động […]

Phân tích kỹ thuật: Tổng quan

Phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Không giống […]

Cách đọc biểu đồ giao dịch trong ngày

Hướng dẫn đọc biểu đồ của Ox Securities cung cấp cái nhìn tổng quan về cách đọc biểu đồ: Giao dịch trong ngày là một hoạt động mạo hiểm năng động và thú vị, nhưng để điều hướng thành công các thị trường đầy biến động, hiểu cách đọc biểu đồ là điều cần thiết. […]