Phân tích kỹ thuật: Tổng quan

Phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Không giống […]

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong bối cảnh giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) bao gồm việc đi sâu vào các yếu tố kinh tế, tài chính cũng như các yếu tố định tính và định lượng khác có thể tác động đến giá trị của tài sản cơ bản mà CFD đại diện. Không […]