Mô-đun 6: Thực hành và cải thiện giao dịch của bạn

Tổng quan: Tìm hiểu cách thực hành giao dịch và các chiến lược để cải tiến liên tục. chủ đề: Tầm quan trọng của một kế hoạch giao dịch. Giữ một tạp chí giao dịch. Liên tục học hỏi và cập nhật thông tin. Tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch. Kế hoạch giao […]

Mô-đun 6: Những cân nhắc về pháp lý và đạo đức

Tổng quan: Hiểu khuôn khổ pháp lý và những cân nhắc về mặt đạo đức xung quanh giao dịch CFD. chủ đề: Môi trường pháp lý cho giao dịch CFD. Tầm quan trọng của việc giao dịch với một nhà môi giới được quản lý. Thực hành giao dịch có đạo đức. Hiểu những rủi […]

Mô-đun 5: Kỹ thuật giao dịch nâng cao

Tổng quan: Khám phá các chủ đề nâng cao hơn trong giao dịch CFD dành cho những ai muốn nâng cao kiến ​​thức. chủ đề: Đòn bẩy và ký quỹ được giải thích. Bán khống trong giao dịch CFD. Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời. Khía cạnh tâm lý của giao dịch. Đòn […]

Mô-đun 4: Chiến lược và phân tích giao dịch

Tổng quan: Giới thiệu các chiến lược giao dịch cơ bản và cách phân tích thị trường. chủ đề: Phân tích cơ bản so với phân tích kỹ thuật. Các chiến lược giao dịch CFD phổ biến. Kỹ thuật quản lý rủi ro. Cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo. Phân tích cơ bản […]

Mô-đun 3: Bắt đầu với giao dịch CFD

Tổng quan: Tìm hiểu cách thiết lập tài khoản giao dịch và những kiến ​​thức cơ bản về thực hiện giao dịch. chủ đề: Chọn Ox Securities làm nhà môi giới CFD của bạn. Thiết lập tài khoản giao dịch với Ox Securities. Hiểu nền tảng và công cụ giao dịch. Chọn một nhà môi […]

Mô-đun 2: Tìm hiểu thị trường tài chính

Tổng quan: Đạt được sự hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính liên quan đến giao dịch CFD. chủ đề: Tổng quan về thị trường tài chính toàn cầu. Giới thiệu về Forex, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử. Hiểu các lực lượng thị trường và biến động giá cả. Vai […]

Mô-đun 1: Giới thiệu về CFD

Tổng quan: Hiểu CFD là gì và chúng hoạt động như thế nào. chủ đề: Định nghĩa của CFD. Lịch sử giao dịch CFD. So sánh CFD với giao dịch truyền thống. Lợi ích và Rủi ro của Giao dịch CFD. Định nghĩa của CFD. Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một hình thức giao […]