Expert Advisor (EA) là gì?

Expert Advisor (EA) là một phần không thể thiếu trong bối cảnh giao dịch ngoại hối, đặc biệt đối với các nhà giao dịch tận dụng các chiến lược tự động. Về cơ bản, chúng là các chương trình cho phép tự động hóa quy trình phân tích và giao dịch trên nền tảng MetaTrader, […]

Giới thiệu Hệ thống giao dịch tự động Expert Advisors (EA)

Bối cảnh của thị trường tài chính đã chứng kiến ​​​​sự thay đổi mang tính biến đổi với sự ra đời của hệ thống giao dịch tự động. Chúng tôi khám phá các khía cạnh cơ bản của các hệ thống này, bao gồm các thành phần chính, lợi thế, rủi ro tiềm ẩn và […]