10 chiến lược đầu tư hàng đầu cho CFD tiền điện tử

Hợp đồng chênh lệch tiền điện tử (CFD) cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để tham gia vào biến động giá của tiền điện tử mà không cần sở hữu tài sản kỹ thuật số cơ bản. Hình thức giao dịch này kết hợp sự biến động của tiền điện tử với […]

Hướng dẫn toàn diện về biểu đồ giao dịch

Biểu đồ giao dịch là công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm Forex, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Chúng cung cấp sự trình bày trực quan về dữ liệu thị trường, giúp các nhà giao dịch phân tích biến động […]

Làm chủ tâm lý giao dịch: Bí quyết mạnh mẽ để thành công

Hiểu được sức mạnh của tư duy: Ox Securities giải thích rằng tâm lý giao dịch tập trung vào tư duy mà bạn mang đến bàn giao dịch. Nhận thức được rằng những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể tác động đáng kể đến việc ra quyết định. Ox Securities cho […]

Chiến lược giao dịch CFD: Tổng quan

Trong giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch), các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để điều hướng thị trường một cách hiệu quả. Mỗi chiến lược có cách tiếp cận, hồ sơ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận riêng. Dưới đây là tổng quan về một số chiến lược […]