Nhà Quản Lý Tiền

Quản lý quỹ khách hàng của bạn bằng cách sử dụng MAM, PAMM của Ox Securities hoặc công nghê Sao Chép Giao Dịch được kết hợp với tính thanh khoản sâu và chênh lệch chặt chẽ của chúng tôi

Chương trình Nhà Quản Lý Tiền

Trọng tâm của Ox Securities cung cấp tính linh hoạt với cả phân bổ Nhà Quản lý Đa Tài Khoản (MAM) và Mô Hình Nhà Quản Lý Phân Bổ Phần Trăm (PAMM) có sẵn (trong số các phân bổ khác). Ox Securities cung cấp dịch vụ xử lý trực tiếp (STP) với tính thanh khoản sâu và mức chênh lệch chặt chẽ cho phép các nhà quản lý tiền tệ thực hiện các lệnh lớn với mức giá họ yêu cầu. Cả hai công nghệ MAM và PAMM của chúng tôi đều cho phép các nhà quản lý sự kiểm soát để tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Tính Năng Chính của Nhà Quản Lý Tiền

Các lợi ích của chương trình Nhà Quản Lý Tiền

Thêm và xóa tiền mà không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch

Giải pháp cho Chuyên Gia Cố Vấn Giao Dịch (EA)

Việc phân bổ cho các nhà đầu tư diễn ra trong thời gian thực (không có sự chậm trễ)

Giao dịch đầy đủ các loại tài sản của chúng tôi

Phân tích báo cáo thời gian thực cả trực tuyến và trên máy tính

Được tạo với người quản lý tài sản

Trải nghiệm Sự khác biệt của Ox

Hãy liên lạc ngay hôm nay

Hợp tác với chúng tôi

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi nhóm công ty Ox Securities, bao gồm:
Ox Securities Pty Ltd có địa chỉ đăng ký Suite 104, 2 Help Street, Chatswood, NSW, 2067 Australia. AFSL 438402 ACN 163 551 602
Ox Securities Limited (SV) địa chỉ đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent and the Grenadines
Cảnh báo rủi ro: Thông tin trên trang web này mang tính chất chung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị hành động theo thông tin hoặc lời đề nghị. Thông tin trên trang web này không tính đến các mục tiêu, hoàn cảnh, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn thực sự nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập trước khi mở tài khoản với chúng tôi và / hoặc mua các dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi. Ox Securities Limited (SV) không chấp nhận đơn đăng ký của cư dân Mĩ và Úc
Trước khi bạn quyết định có đầu tư bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trên trang web này hay không, là các sản phẩm phái sinh tại quầy giao dịch (OTC), điều quan trọng là bạn phải đọc và xem xét Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG), Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) và Điều khoản và Điều kiện (T&C), và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Phí, lệ phí và hoa hồng áp dụng. Các sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch, là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn. Giao dịch có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể phải chịu khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu của mình. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản mà phái sinh OTC đang đề cập đến. Bạn chỉ nên giao dịch bằng số tiền mà bạn chấp nhận thua lỗ Ngoài ra còn có những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng và / hoặc phần mềm cũng như sự gián đoạn đối với hệ thống liên lạc và kết nối internet.

Bản quyền © OxSecilities 2020. Đã đăng ký Bản quyền

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi nhóm các công ty Ox Securities, bao gồm:
Ox Securities Pty Ltd có địa chỉ đăng ký Level 37, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000 Australia. AFSL 438402 ACN 163 551 602
Ox Securities Limited (SV) địa chỉ đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent and the Grenadines
Cảnh báo rủi ro: Thông tin trên trang web này mang tính chấtchung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị hành động theo thông tin hoặc lời đề nghị. Thông tin trên trang web này không tính đến các mục tiêu, hoàn cảnh, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn thực sự nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập trước khi mở tài khoản với chúng tôi và / hoặc mua các dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi. Ox Securities Limited (SV) không chấp nhận đơn đăng ký của cư dân Mĩ và Úc
Trước khi quyết định có đầu tư bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trên trang web này hay không, là các sản phẩm phái sinh giao dịch tại quầy(OTC), điều quan trọng là bạn phải đọc và xem xét hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG), Tuyên bố Tiết Lộ Sản Phẩm (PDS), Điều khoản và Điều kiện (T&C) và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Phí, lệ phí và hoa hồng áp dụng. Các sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch, là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn. Giao dịch có thể không thích hợp cho tất cả mọi người. Bạn có thể phải chịu khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu của mình. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản mà phái sinh OTC đang đề cập đến. Bạn chỉ nên giao dịch bằng số tiền mà bạn có thể chấp nhận thua lỗ. Ngoài ra còn có những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng và / hoặc phần mềm cũng như sự gián đoạn đối với hệ thống liên lạc và kết nối Internet.

Bản quyền © OxSecilities 2020. Đã đăng ký Bản Quyền