Giới Thiệu Nhà Môi Giới

Hợp tác với nhà môi giới chính trực, trung thực và minh bạch Chương trình giới thiệu nhà môi giới của Ox Securities được thiết kế để trả công cho người giới thiệu bất kể mức độ kinh nghiệm, số lượng khách hàng hay khối lượng giao dịch của bạn.

Giới hạn tham gia thấp và cực kỳ cạnh tranh, hoàn toàn tùy chỉnh hoàn tiền khiến Ox Securities trở nên lý tưởng cho người giới thiệu ở mọi quy mô .

Tính Năng Chính của Chương Trình Giới Thiệu Nhà Môi Giới của chúng tôi

Tiếp cận thị trường toàn cầu và định giá vượt trội với nhà môi giới được thành lập trên Chính trực, Trung thực và Minh bạch

Bắt đầu giới thiệu và kiếm tiền với Ox Securities

Mở tài khoản IB nhanh chóng trong 3 bước đơn giản

1

Đăng ký

Đăng ký tài khoản giao dịch bằng biểu mẫu đăng ký trực tuyến nhanh chóng và an toàn của chúng tôi

2

Áp dụng

Từ bên trong khu vực khách hàng của bạn, hãy đăng ký trở thành nhà môi giới giới thiệu

3

Tham khảo

Bắt đầu giới thiệu các mối liên hệ và khách hàng của bạn bằng cách sử dụng liên kết theo dõi duy nhất của riêng bạn

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi nhóm công ty Ox Securities, bao gồm:
Ox Securities Pty Ltd có địa chỉ đăng ký Suite 104, 2 Help Street, Chatswood, NSW, 2067 Australia. AFSL 438402 ACN 163 551 602
Ox Securities Limited (SV) địa chỉ đăng ký Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St Vincent and the Grenadines
Cảnh báo rủi ro: Thông tin trên trang web này mang tính chất chung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị hành động theo thông tin hoặc lời đề nghị. Thông tin trên trang web này không tính đến các mục tiêu, hoàn cảnh, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn thực sự nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập trước khi mở tài khoản với chúng tôi và / hoặc mua các dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi. Ox Securities Limited (SV) không chấp nhận đơn đăng ký của cư dân Mĩ và Úc
Trước khi bạn quyết định có đầu tư bất kỳ sản phẩm nào được đề cập trên trang web này hay không, là các sản phẩm phái sinh tại quầy giao dịch (OTC), điều quan trọng là bạn phải đọc và xem xét Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG), Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) và Điều khoản và Điều kiện (T&C), và đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Phí, lệ phí và hoa hồng áp dụng. Các sản phẩm phái sinh OTC, bao gồm hợp đồng ngoại hối ký quỹ và hợp đồng chênh lệch, là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn. Giao dịch có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn có thể phải chịu khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với khoản đầu tư ban đầu của mình. Bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản mà phái sinh OTC đang đề cập đến. Bạn chỉ nên giao dịch bằng số tiền mà bạn chấp nhận thua lỗ Ngoài ra còn có những rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng và / hoặc phần mềm cũng như sự gián đoạn đối với hệ thống liên lạc và kết nối internet.

Bản quyền © OxSecilities 2020. Đã đăng ký Bản quyền