Tiếp cận các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới thông qua việc cung cấp CFD chỉ số toàn cầu của Ox Securities.

Tiếp cận các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới thông qua việc cung cấp CFD chỉ số toàn cầu của Ox Securities. Với mức giá cạnh tranh và tính thanh khoản sâu, các nhà giao dịch có thể có cái nhìn rộng hơn về thị trường chứng khoán đồng thời được hưởng giao dịch miễn phí hoa hồng và 24/5 trên các thị trường lớn. Giao dịch thông qua thị trường giá lên và giá xuống và kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Chỉ số thị trường chứng khoán là một chỉ số tuyệt vời về hiệu suất chung của thị trường. Các chỉ số như AUS200 hoặc DE30 là một nhóm cổ phiếu blue-chip được niêm yết trên sàn giao dịch và đưa ra ý tưởng tuyệt vời về tâm lý thị trường hiện tại.

Bằng cách giao dịch chỉ số, bạn có cơ hội tiếp xúc với thị trường tổng thể, điều này có thể mang lại lợi thế lớn cho giao dịch đầu cơ, phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu hiện tại của bạn hoặc thậm chí đầu tư dài hạn hơn

Đọc thêm