Cung cấp CFD chỉ số toàn cầu: Tiếp cận nhiều loại chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD).

Giá cả cạnh tranh: Hưởng lợi từ mức chênh lệch thấp và chi phí giao dịch thấp.

Thanh khoản sâu: Đảm bảo thực hiện hiệu quả các đơn đặt hàng lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.

Giao dịch không mất phí hoa hồng: Giao dịch mà không phải trả phí hoa hồng, giảm chi phí giao dịch tổng thể.

Sẵn sàng giao dịch 24/5 : Giao dịch suốt ngày đêm, năm ngày một tuần, trên các thị trường lớn.

Giao dịch thị trường bò và gấu: Khả năng kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Tiếp cận thị trường rộng rãi: Tiếp cận các thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, bao gồm nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp.

Hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường: Các chỉ số giao dịch, là rổ cổ phiếu blue-chip, cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường tổng thể.

Lợi thế giao dịch đầu cơ: Tận dụng chuyển động chung của thị trường để có cơ hội giao dịch đầu cơ.

Cơ hội phòng ngừa rủi ro: Cung cấp một cách hiệu quả để phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư mà không cần quản lý các vị thế trong từng cổ phiếu riêng lẻ.

Chiến lược đầu tư dài hạn: Phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn bằng cách nắm bắt xu hướng chung của thị trường.

Tính linh hoạt trong chiến lược thị trường: Cung cấp sự linh hoạt để giao dịch thông qua các điều kiện thị trường khác nhau, nâng cao tiềm năng lợi nhuận.

Đọc thêm