Giao dịch Vàng, bạc, dầu và hơn thế nữa

Hàng hóa đề cập đến giao dịch kim loại (tức là kim loại màu, thép, quặng sắt) và năng lượng (tức là dầu thô, than đá). Giá cả thường tuân theo các khái niệm kinh tế cơ bản, với việc giảm nguồn cung dẫn đến giá cao hơn và tình trạng dư thừa sẽ dẫn đến giá thấp hơn. OX Securities cung cấp một cách linh hoạt và dễ dàng để tham gia vào một số sản phẩm hàng hóa phổ biến nhất thế giới, bao gồm năng lượng và kim loại quý, có thể được giao dịch thông qua nền tảng MT4 của chúng tôi.

Giao dịch hàng hóa đã có lịch sử lâu dài và có thể bắt nguồn từ Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, được thành lập vào năm 1898.

Đọc thêm