Hợp pháp Các tài liệu

Tất cả các tài liệu pháp lý liên quan cần thiết để quản lý và hiểu mối quan hệ pháp lý của bạn với OxTraders có thể được tìm thấy ở đây.

Hợp pháp Các tài liệu​

Vui lòng tải xuống và đọc các tệp PDF sau có chứa thông tin về giao dịch ngoại hối và các sản phẩm CFD. Điều quan trọng là bạn hiểu bản chất của sản phẩm bạn đang giao dịch và biết các quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến ngoại hối và giao dịch CFD.

Chống rửa tiền

Theo Đạo luật tài chính chống rửa tiền (AML) và chống khủng bố của Úc 2006 OxTraders yêu cầu bạn cung cấp một số tài liệu nhất định để nhận dạng chính mình trước khi mở tài khoản giao dịch. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách chống rửa tiền của chúng tôi, trong đó nêu rõ các yêu cầu của chúng tôi trước khi hoàn thành đơn đăng ký tài khoản trực tuyến của bạn.

Tiếp cận thị trường toàn cầu và thanh khoản sâu với một nhà môi giới được thiết lập dựa trên tính chính trực, trung thực và minh bạch.

Giao dịch thị trường tài chính toàn cầu

với một nhà môi giới bạn có thể tin tưởng

OX Trader Ltd. (OX Traders) is an International Business company incorporated in St Vincent and the Grenadines (25509 BC 2019) by the Registrar of International Business Companies at Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, St Vincent and the Grenadines.
Risk Warning: Over-the-counter derivatives, including Contracts for Difference (CFDs) and margin foreign exchange contracts, are complex financial products, the trading of which involves significant risks. You may incur losses that are significantly greater than your initial investment. Trading CFDs is not appropriate for all investors. Please ensure you fully understand the risks involved. When acquiring our OTC derivative products, you have no entitlement, right or obligation to the underlying financial asset.
OX Trader Ltd. does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Information is of a general nature only and does not consider your financial objectives, needs or personal circumstances. Important documents in relation to our products and services are available on our website. You should read and understand these documents before applying for any OX Trader Ltd. products or services and seek independent professional advice as necessary.
©2020 OX Trader Ltd. All Rights Reserved.