Trong giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch), các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để điều hướng thị trường một cách hiệu quả. Mỗi chiến lược có cách tiếp cận, hồ sơ rủi ro và tiềm năng lợi nhuận riêng.

Dưới đây là tổng quan về một số chiến lược giao dịch CFD phổ biến, nêu bật các nguyên tắc và ứng dụng cốt lõi của chúng:

Ngày giao dịch

Chiến lược này bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày giao dịch, tránh rủi ro biến động thị trường qua đêm.

Ứng dụng: Nhà giao dịch trong ngày phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật và tin tức thời gian thực để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Công cụ: Sử dụng các mẫu biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: đường trung bình động, RSI) và các thông báo kinh tế.

Giao dịch xoay vòng

Các nhà giao dịch xoay vòng tận dụng ‘sự biến động’ hoặc đà giá trên thị trường, giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần để hưởng lợi từ những biến động thị trường được dự đoán trước.

Ứng dụng: Nó kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định các biến động và xu hướng giá tiềm năng.

Công cụ: Các công cụ chính bao gồm đường xu hướng, đường thoái lui Fibonacci và chỉ báo âm lượng.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược tìm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ, thường vào và thoát giao dịch trong vòng vài phút.

Ứng dụng: Các nhà giao dịch lướt sóng nhắm đến khối lượng giao dịch lớn, tận dụng những khoảng trống giá nhỏ được tạo ra bởi dòng lệnh hoặc chênh lệch giá.

Công cụ: Các công cụ quan trọng bao gồm báo giá cấp 2, biểu đồ độ sâu thị trường và nền tảng khớp lệnh nhanh.

Giao dịch vị thế

Một chiến lược dài hạn, giao dịch vị thế bao gồm việc giữ các vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, dựa trên các xu hướng dài hạn và các yếu tố cơ bản.

Ứng dụng: Các nhà giao dịch theo vị thế thường xem xét các yếu tố kinh tế vĩ mô, sức khỏe của ngành và hiệu quả hoạt động của công ty.

Công cụ: Sử dụng các biểu đồ dài hạn (ví dụ: hàng tuần, hàng tháng), các chỉ số kinh tế và xu hướng thị trường.

Tin tức giao dịch

Chiến lược này xoay quanh giao dịch dựa trên các thông báo tin tức và sự kiện kinh tế có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường.

Ứng dụng: Các nhà giao dịch tin tức phải phản ứng nhanh chóng với các tin tức được đưa ra, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế, báo cáo thu nhập hoặc các sự kiện địa chính trị.

Công cụ: Lịch kinh tế, nguồn cấp tin tức thời gian thực và công cụ phân tích biến động.

Truy cập Lịch kinh tế chứng khoán Ox để cập nhật Tin tức

Bảo hiểm rủi ro

Phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc mở các vị thế mới để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn ở các vị thế hiện có, giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Ứng dụng: Các nhà giao dịch có thể sử dụng CFD để phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán của họ hoặc dự đoán sự đảo chiều của các tài sản tương quan.

Công cụ: Bao gồm các công cụ phái sinh, CFD trên tài sản đối lập và phân tích tương quan.

Thuật toán, giao dịch tự động hoặc cố vấn chuyên gia

Chiến lược này sử dụng thuật toán máy tính để thực hiện giao dịch dựa trên các tiêu chí được xác định trước, chẳng hạn như các chỉ báo kỹ thuật hoặc chênh lệch giá thống kê.

Ứng dụng: Phù hợp với những người có kỹ năng lập trình và hiểu biết về các thuật toán thị trường phức tạp.

Công cụ: Nền tảng giao dịch với khả năng giao dịch thuật toán, phần mềm kiểm tra ngược.

Tìm hiểu thêm về CFD cổ phiếu

Giao dịch theo cặp

Giao dịch theo cặp là một chiến lược trung lập với thị trường bao gồm việc nắm giữ các vị thế đối lập trong hai tài sản có mối tương quan.

Ứng dụng: Các nhà giao dịch tìm kiếm các cặp mà mối quan hệ giữa các tài sản tạm thời khác nhau, đặt cược vào sự trở lại giá trị lịch sử của chúng.

Công cụ: Phần mềm thống kê, phân tích tương quan và dữ liệu lịch sử để nhận dạng cặp.

Tìm hiểu thêm về CFD Forex

Phần kết luận

Việc lựa chọn chiến lược giao dịch CFD phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch, thời gian đầu tư và hiểu biết về thị trường. Nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược này, điều chỉnh cách tiếp cận của họ khi điều kiện thị trường thay đổi. Điều cần thiết là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ các sắc thái cũng như rủi ro của từng chiến lược trước khi thực hiện.