Hướng dẫn toàn diện về biểu đồ giao dịch

Biểu đồ giao dịch là công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm Forex, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử. Chúng cung cấp sự trình bày trực quan về dữ liệu thị trường, giúp các nhà giao dịch phân tích biến động […]

Phân tích kỹ thuật: Tổng quan

Phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Không giống […]