วันสถาปนาฮ่องกงและกำหนดการวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาปี 2024

เวลาทำการของตลาด (GMT+3 / MT4 และ MT5)

Instrument
3rd July (Wed)
4th July (Thu)

โลหะมีค่า

ชั่วโมงปกติ

ปิดเร็ว
@20:15

เบรนต์

ชั่วโมงปกติ

ปิดเร็ว
@20:15

WTI

ชั่วโมงปกติ

ปิดเร็ว
@20:15

เจพี225

ปิดเร็ว
@20:15

ปิดเร็ว
@20:00

เอสพีเอ็กซ์500

ปิดเร็ว
@20:15

ปิดเร็ว
@20:00

NAS100

ปิดเร็ว
@20:15

ปิดเร็ว
@20:00

30 ดอลลาร์สหรัฐ

ปิดเร็ว
@20:15

ปิดเร็ว
@20:00

*สินค้าอื่นๆ ทั้งหมดจะมีการซื้อขายตามเวลาปกติ